ÍNDEX

CONDICIONS GENERALS

Introducció.

El present document estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la pàgina web www.naturalvida.es i la compra dels productes d’aquesta.

En utilitzar aquesta pàgina o realitzar una comanda a través d’aquesta, vostè consent quedar vinculat per aquestes condicions, per això llegeixi atentament les mateixes.

www.naturalvida.es (d’ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de Natural Vida 2002, S.L., d’ara endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF núm.: B62795422 i domicili social en: C/ Constitució, 30, Planta Baixa, Porta 4, C.P. 08980 – Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Propietat.

L’accés, reproducció i ús dels serveis de la Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan el consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text en la Web.

És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la. 

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la Propietat Intel·lectual del qual li correspon al PROPIETARI, excepte en el referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

EL PROPIETARI i els seus llicenciadors retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació d’aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

EL PROPIETARI és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials d’aquest.

Continguts web i descàrregues. Usos.

Està permesa:

La navegació per la Web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant

autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el previ registre.

Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través de la Web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

Qualssevol operacions respecte de la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe.

Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins

comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.

Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.

La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.

Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la Web, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

Links a la Web.

Queda autoritzat l’establiment de vincles i enllaços amb la Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la Web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol mena de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal.

Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb finalitats mercantils. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la Web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI.

En cap cas podrà entendre’s que els vincles a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o cap recomanació del PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

Continguts i comportaments de l’usuari.

Com a client o usuari de la Web, Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa i a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.

Atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d’imatge, honor o altres que

corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades en la Web o no, quedant facultada per a retirar-los quan estimi oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que es preveu en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per a donar-li de baixa de manera immediata com a usuari o subscriptor de la Web.

Preu i pagament.

El preu dels articles serà el que s’estableixi a cada moment en la pàgina web www.naturalvida.es. Ens assegurem que els preus que apareixen en la web siguin els correctes, però poden donar-se errors. Si descobrim un error en algun/s dels preus dels productes seleccionats per tu, t’avisarem al més aviat possible i t’oferirem la possibilitat de confirmar de nou la comanda, amb el preu correcte, o d’anul·lar-lo.

En el cas que decideixis anul·lar-lo, el departament de comptabilitat t’abonarà l’import que hagis satisfet, pel mateix mitjà en el qual vas realitzar la comanda. Si no haguessis realitzat cap abonament d’import procedirem a anul·lar la comanda sense abonament de cap quantitat.

Natural Vida 2002, S.L. no estarà obligada a subministrar-te cap producte amb un preu incorrecte, fins i tot encara que hagis rebut el missatge de confirmació de la comanda.

Els preus d’aquesta pàgina web tenen l’IVA inclòs i el transport és gratuït.

Pots veure les formes de pagament que ofereix Natural Vida en el següent enllaç: Formes de pagament.

L’usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a Aplazame des del moment en què l’usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s’estén a terceres entitats que haguessin d’accedir als fitxers per al bon fi del contracte.

Terminis de lliurament.

El termini de lliurament pot variar depenent dels productes que vulguis comprar.

Lliurament 24/48 hores. Les comandes amb aquesta mena de lliurament els rebràs en el teu domicili en una termini màxim de 48 hores i mínim de 24 hores, començant a comptar el mateix sempre en dies laborables (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals i/o locals) Aquest tipus d’enviament serà possible si la comanda s’hagués realitzat abans de les 14:00h. Si la comanda es realitza després de les 14h. el termini de 24/48 hores començarà a comptar a partir de l’endemà laborable.

Una vegada realitzat la teva comanda, complint amb tots els requisits del servei 24/48 hores, rebràs la teva comanda en el termini acordat.

Enviaments amb servei estàndard. Les comandes amb aquesta mena de lliurament seran lliurats en un termini de 2 a 10 dies laborables, depenent de l’empresa de transports que realitzi el lliurament i del volum de comandes que tinguem. El servei de lliurament es realitzarà de dilluns a divendres, excloent-se els dissabtes, diumenges, i festius nacionals o locals. Dins d’aquest servei oferim la retirada del matalàs usat, de manera gratuïta, sempre que el lliurament la fem amb els nostres propis repartidors. Al llarg del procés de compra l’informem de si existeix aquesta opció en la seva localitat. Recomanem aquesta opció per al lliurament a Catalunya, Aragó, Madrid, Navarra i La Rioja.

Els terminis de lliurament són estimats i poden veure’s alterats per causes alienes a Natural Vida 2002, S.L. Si això ocorregués l’informarem.

Canvis i Devolucions

Tots els productes de Natural Vida estan garantits davant qualsevol defecte de fabricació. Per a saber el termini de temps de garantia, has d’acudir a cada fitxa de producte on t’informem del termini de vigència de la garantia contra defectes de fabricació.

En cas d’existir defectes de fabricació, Natural Vida et canviarà el producte per un altre sempre que es documenti la reclamació a hola@naturalvida.es o qualsevol altre mitjà vàlid en dret, adjuntant fotos o vídeos dels defectes citats. En aquest cas no assumiràs cap despesa.

No serà aplicable en els canvis de producte les promocions o descomptes que la comanda inicial hagi pogut tenir, ni cap altra promoció que es trobi vigent en el moment de la realització del canvi.

En el cas de no tenir cap defecte de fabricació, si vols exercir la nostra garantia de satisfacció optant per la substitució del matalàs per un altre, Natural Vida t’informa que:

Si el preu del nou producte triat és de quantia inferior, Natural Vida t’abonarà la diferència.

Si el preu del nou producte triat és de quantia superior, tu hauràs d’abonar aquesta diferència perquè puguem efectuar el canvi.

Podràs canviar el matalàs per un de la mateixa naturalesa i mesura.

El transport del canvi o devolució dins dels primers 14 dies naturals a la seva recepció és del teu compte sent de 50€ (per producte) en qualsevol canvi de matalàs o devolució a Espanya peninsular, sempre que els productes estiguin en el seu embalatge original, enrotllat i no hagin estat usats. Si el lliurament del matalàs s’ha realitzat amb els nostres propis repartidors, és a dir, sense que hagi intervingut una empresa de transport externa a Natural Vida, el canvi del matalàs dins dels 14 dies, sempre que no hagi estat desembalado, no tindrà cost per al client. Els nostres repartidors acordaran la recollida en la mateixa adreça de lliurament.

Garantia excepcional de satisfacció: El cost del canvi, en aquest supòsit, dins dels primers 100 dies naturals a la seva recepció, si el matalàs ha estat desembalado i/o usat serà de 100€ (per producte) per als canvis a Espanya Peninsular. Queda exclosa expressament aquesta garantia en els matalassos a mesura. Requerim una prova mínima de 21 dies. Si el lliurament del matalàs s’ha realitzat amb els nostres propis repartidors, és a dir, sense que hagi intervingut una empresa de transport externa a Natural Vida, el canvi del matalàs dins dels primers 100 dies naturals a la seva recepció, tindrà un cost per al client de 30€. Els nostres repartidors acordaran la recollida en la mateixa adreça de lliurament. 

La garantia de satisfacció de Natural Vida està contemplada únicament per a matalassos, amb l’excepció de matalassos artesanals. S’exclouen tots els altres articles de la pàgina web.

Recorda que si fas ús de la garantia de satisfacció, el matalàs de canvi que li enviem no tindrà dret de desistiment, encara que estigui perfectament embalat.

En el cas que el canvi hagi estat acceptat per Natural Vida, et donarem indicacions per escrit a través del correu electrònic de com has de preparar el matalàs perquè el transportista pugui retirar-lo. La recollida del producte s’efectuarà per l’empresa de transports i és responsabilitat del client que aquesta pugui fer-se sense incidències i en la planta baixa de l’edifici. Per a admetre un canvi o devolució d’un producte, Natural Vida et demanarà fotos, o suports gràfics en els quals puguem observar l’estat del producte. Només s’admetran canvis o devolucions de productes que es trobin en perfecte estat.

Dret de desistiment

Conformement a la normativa aplicable, si estàs contractant com a consumidor, podràs desistir del contracte excepte en aquells supòsits en què la pròpia llei indica que per l’especialitat del producte o per determinades raons, entre elles la higiene, exclou explícitament la possibilitat de desistiment. Natural Vida recull en l’apartat 8.2 aquells productes exclosos del dret de desistiment. Pots obtenir el Formulari de desistiment punxant aquí.

En els altres casos podràs, dins del termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament, desistir de la teva comanda. Per a això el producte haurà d’estar en el seu embalatge original, enrotllat i no haver estat usat.

En aquest cas Natural Vida et reemborsarà el preu abonat pels productes de manera íntegra. Seran de compte del consumidor les despeses que ocasioni el transport de la devolució del producte d’acord amb la normativa actual. T’informem que els costos del transport de la devolució quedaran així:

Matalassos en el seu embalatge original 50€ (per unitat), si el lliurament es fa amb una empresa de transport externa a Natural Vida. Si el lliurament del matalàs s’ha realitzat amb els nostres propis repartidors, és a dir, sense que hagi intervingut una empresa de transport externa a Natural Vida, el canvi del matalàs dins dels 14 dies, sempre que no hagi estat desembalado, no tindrà cost per al client. Els nostres repartidors acordaran la recollida en la mateixa adreça de lliurament.

El cost de l’enviament de la devolució del matalàs Venice és a càrrec del client. Per aquesta raó pots triar l’empresa i el servei que desitgis per a l’enviament dels productes que vols retornar.

L’exercici del dret al desistiment es podrà efectuar per qualsevol mitjà admès en dret. Especialment posem a la teva disposició el nostre correu hola@naturalvida.es perquè puguis comunicar-nos el teu desig d’utilitzar el teu dret de desistiment. Per a completar el teu dret de desistiment has d’enviar-nos fotos o vídeos de la mercaderia perquè puguem comprovar el seu estat i poder cursar el mateix. Les fotos o vídeos s’han d’enviar abans que vencin els 14 dies naturals des de la recepció de la teva comanda, perquè Natural Vida pugui cursar el teu dret de desistiment en el termini legal establert.

A més del dret legal de desistiment, Natural Vida et proporciona una garantia de satisfacció en la qual podràs fer canvis en els matalassos en el termini de 100 dies des de la recepció d’aquests.

Excepcions al dret de desistiment

Natural Vida t’informa que no tindràs dret a desistir del contracte o al canvi del producte quan l’objecte del mateix sigui:

Articles de mesures especials fabricats de manera expressa i/o articles de mesures exactes.

Articles personalitzats. Tots aquells en els quals es triïn els entapissats.

Articles fabricats de manera expressa seguint les especificacions del client.

Matalassos artesanals.

S’entendrà per mesura especial tots aquelles mesures que no estiguin disponibles en la nostra pàgina web. S’entendrà per articles personalitzats aquells en els quals sigui el client el que triï aspectes d’aquest, com els entapissats.

Àmbit de venda.

L’àmbit de venda d’aquesta pàgina web és a tota Espanya peninsular.

Gestió i tramitació de comandes.

De manera general Natural Vida donarà curs a totes les comandes realitzades a través de www.naturalvida.es sempre que el pagament dels mateixos sigui conforme amb la forma de pagament triada pel client. No obstant això ens reservarem el dret de retirar o modificar qualsevol producte o contingut d’aquesta pàgina web en qualsevol moment.

Poden produir-se circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’una comanda fins i tot encara que s’hagi enviat el missatge de confirmació de comanda o d’enviament d’aquest, per la qual cosa ens reservem el dret a fer-lo en qualsevol moment a discreció exclusivament de Natural Vida 2002, S.L.

No serem responsables ni enfront de tu ni enfront de tercers del fet d’eliminar productes o continguts de la pàgina, ni de la modificació de qualsevol material ni contingut d’aquesta. No serem responsables ni enfront de tu ni enfront de tercers per negar-nos a tramitar una comanda encara que li hàgim enviat el missatge de confirmació de la comanda.

Manipulació i ports

Els ports són sempre gratuïts en Natural Vida

Empresa de transport urgent

El següent apartat regula de manera explícita els serveis que el client rebrà quan selecciones aquesta empresa per al lliurament de la seva comanda.

És responsabilitat de l’usuari de la pàgina web llegir aquest apartat ja que Natural Vida no assumirà cap servei extra, sent aquest, si fos necessari, de compte i càrrec del client.

La mercaderia que sigui enviada a través de l’empresa de transport urgent es lliurarà dins de l’horari establert per la delegació corresponent a la teva zona (no es concretarà horari exacte) i es realitzaran de dilluns a divendres (s’exclouen els dissabtes, diumenges, i festius nacionals i locals).

La mercaderia serà lliurada i NO INCLOU PUJADA A domicili, DESEMBALATGE NI MUNTATGE, NI RETIRADA DE MATERIAL DE MATALASSERIA USAT.

Empresa pròpia de transport.

Els lliuraments a través d’aquesta empresa inclou pujada a domicili i muntatge. L’empresa de transport contactarà amb antelació al lliurament per a informar de l’horari. Si l’horari indicat no s’acobla a les teves necessitats podràs pactar directament amb l’empresa de transport altre horari de lliurament. En aquesta mena de lliuraments el client pot fer ús del servei de retirada de matalàs antic, sempre que, ho hagi posat en coneixement a l’hora de realitzar la comanda. Hauràs de tenir els materials que s’hagin de retirar desmuntats i preparats per a la seva retirada, de no ser així no es podrà efectuar el servei. No es retiraran altres materials de descans o peces de mobiliari, com puguin ser capçals, estructures de llits, banyeres, peuers o qualsevol altre que no pugui desmuntar-se. Amb aquest servei els materials usats seran rebutjats i no existeix la possibilitat de situar-lo en un altre lloc o domicili addicional que faciliti el client.

Si no s’ha contractat el servei de retirada d’estris, els transportistes no retiraran cap material de descans antic.

Reclamacions per danys en transport

Les reclamacions per danys i/o trencaments de la mercaderia ocasionades per al transport hauran de ser notificades (segons norma de l’agència de transport) a naturalvida.es dins de les 24 hores següents a la recepció d’aquesta mercaderia perquè la reclamació sigui atesa i el problema esmenat.

Per a defectes de fabricació, el temps de reparació és el temps de garantia que cada producte tingui (vegeu apartat de garanties de Natural Vida)

Lliurament dels productes.

Natural Vida 2002, S.L. sense perjudici del que s’estableix en la clàusula 7, i tret que es produeixin circumstàncies excepcionals, enviarà les comandes en el termini establert en la nostra pàgina web, i en correu de confirmació de la comanda que rebràs quan finalitzi el mateix.

El termini de lliurament dels productes pot veure’s augmentat per les següents circumstàncies:

Comandes personalitzades o a mesura

En aquest cas informarem el client del termini de lliurament per escrit i de manera individualitzada.

Circumstàncies específiques

Per motius de disponibilitat d’uns certs articles pot donar-se algun retard de la teva comanda. Si això fos així t’informarem.

Especials circumstàncies per zona de lliurament

És possible que les delegacions de les empreses de transports que utilitza Natural Vida tinguin dies concrets de repartiment en alguna zona. Si això és així, els lliuraments es realitzaran el dia de repartiment que tingui establert cada delegació.

Pot donar-se el cas que la teva zona de lliurament sigui una “zona conflictiva” catalogada així per les pròpies agències de transports. Si això fos així seràs tu qui hagi de recollir la comanda en la delegació de la zona. Et preguem que si coneixes aquesta circumstància ens informis, ja que no serem responsables del no lliurament de la comanda ni de les despeses ocasionades pel transport que correran del seu compte. Es repercutiran en aquest cas els entapissats dels productes.

Si la teva zona de lliurament és una zona de càrrega i descàrrega limitada has d’informar-nos per a poder solucionar futurs problemes. La responsabilitat del correcte lliurament del producte corre del teu compte i igualment les despeses de transport si no es pogués realitzar.

Si no pogués complir-se amb la data de lliurament t’informarem abans que la comanda surti de les nostres instal·lacions tenint la possibilitat de continuar amb la comanda amb la nova data de lliurament o d’anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat per vostè, en el cas que així hagi estat.

Si la comanda no es pogués lliurar per especials circumstàncies de la teva zona de lliurament i no hem estat informats d’això per tu, podràs anul·lar la comanda, però seran del teu càrrec les despeses del transport que generi la devolució i els entapissats dels productes.

Especials circumstàncies del teu propi habitatge

Natural Vida 2002, S.L. té a la venda productes voluminosos que poden tenir un difícil accés a la teva finca o al teu propi domicili.

Hauràs d’informar-nos d’aquestes especials circumstàncies per a evitar que, una vegada enviat el producte, aquest no tingui accés al teu domicili (ja sigui en la finca o en el teu propi habitatge). Si no s’informés d’això a Natural Vida 2002, S.L. i el producte no pogués ser lliurat per aquesta circumstància seran del seu càrrec les despeses de transport de la devolució dels productes i aquells que s’hagin tingut a causa de la fabricació de la comanda (entapissats, matalassos, productes a mesura o personalitzats…).

L’empresa de transports no realitzarà lliuraments en altura, és a dir, per façanes de l’edifici ni per patis interiors, ni utilitzaran cap sistema de corrioles per a introduir la comanda en l’edifici ni en el propi habitatge. És responsabilitat del client comprovar que els articles podran ser instal·lats. Igualment és responsabilitat del client comprovar que els articles que hagin de ser retirats es puguin efectuar sense utilitzar la façana o patis interiors. Si la comanda no es pogués lliurar per especials circumstàncies de lliurament del teu habitatge i no hem estat informats d’això per tu, podràs anul·lar la comanda, però seran del teu càrrec les despeses del transport que generi la devolució i dels entapissats dels productes.

La comanda es donarà com lliurat quan el rebis en el teu domicili. La recepció del mateix suposa l’acceptació. Els transportistes de manera habitual, necessitaran la signatura de la persona que recepcioni la comanda, sent aquesta vàlida per a donar la comanda com lliurat.

Impossibilitat de Lliurar.

Intentarem lliurar la comanda dues vegades en el domicili que ens hagis indicat. Si després d’aquests dos intents el lliurament no fos possible contactarem amb tu per a poder donar amb una solució.

Si després de 10 dies no aconseguim contactar amb tu entendrem que desitges desistir del contracte i donarem el mateix com a resolt.

Et retornarem el preu abonat al més aviat possible fixant un termini màxim de 30 dies per a efectuar-lo. En aquest cas podrem descomptar de la devolució les despeses ocasionades pel transport i per la resolució del contracte.

Garantia de Satisfacció

Si no quedes satisfet amb la mercaderia rebuda, podràs triar entre la devolució del preu o el canvi dels productes per uns altres de la mateixa naturalesa i mesures, seguint sempre les següents condicions:

Dins dels 14 primers dies naturals a la recepció de la teva comanda podràs desistir d’aquest.

Conformement a la normativa aplicable, si estàs contractant com a consumidor, podràs desistir del contracte excepte en aquells supòsits en els quals la pròpia legislació preveu excepcions al dret de desistiment i que Natural Vida 2002, S.L. recull en l’apartat 8 de les presents condicions. En cas d’exercici del teu dret al desistiment hauràs de comunicar-lo a Natural Vida 2002, S.L. en el correu hola@naturalvida.es perquè puguem tramitar-lo. Hauràs de manar una foto o suport gràfic perquè puguem comprovar que la comanda es troba en perfecte estat. El producte ha d’estar en el seu embalatge original i no haver estat usat. Recorda que les despeses del transport corren del teu compte d’acord amb la normativa aplicable i que estan detallats en l’apartat 8 de les presents condicions.

Natural Vida. amplia el termini de 14 fins a 100 dies donant-te una garantia excepcional de satisfacció.

Natural Vida et proporciona un termini addicional de 100 dies per a efectuar canvis en els matalassos rebuts.En aquest cas el matalàs pot estar obert i haver estat usat. Aquesta garantia serà aplicable de l’1 al 100 dies des de la recepció del teu matalàs. Recorda que aquí no tens la possibilitat de desistir de la comanda sinó d’efectuar un canvi per un altre producte/s de la mateixa naturalesa i mesura de la pàgina web. En aquest cas les despeses de la devolució correran del teu càrrec. Requerim una prova mínima de 21 dies.

Passats 100 dies des de la recepció de la comanda no admetrem canvis o devolucions, excepte que els productes presentin algun defecte de fabricació. Si aquest fos el cas serà aplicable el termini de garantia de cadascun dels productes, que pot veure’s en la fitxa de cadascun en la pàgina web. Recorda que si fas ús de la garantia de satisfacció, el matalàs de canvi que t’enviem no tindrà dret de desistiment, encara que estigui perfectament embalat.

Podràs provar tots els nostres matalassos sense el plàstic que els embolica durant 100 dies, sinó et satisfà podràs optar pel canvi del matalàs per un altre model de la mateixa mesura. Les despeses que origini el transport de la devolució són de càrrec del client i estan detallats en l’apartat de canvis o devolucions.

Garanties específiques dels sistemes de descans.

Tots els matalassos, somiers, bases entapissades i altres productes del descans que tens disponibles en Natural Vida poden tenir una tolerància de +/- 3 cm a causa dels materials amb els quals estan fabricats. Aquesta tolerància pot ser de més 3 cm o de menys 3 cm i es pot donar tant en l’ample, com el llarg com el gruix. Es considera dins de la normalitat una pèrdua de 3 cm de l’altura del matalàs així com que es pugui quedar alguna marca després del descans. Els matalassos poden tenir a més una pèrdua de fermesa en el seu ús del 20% dels valors inicials. En aquests casos no s’acceptaran devolucions.

Els matalassos de làtex no podran posar-se sobre bases entapissades, canapès amb tapa, o qualsevol altra superfície que no permeti la seva transpiració. Tampoc es podran utilitzar protectors del matalàs que impedeixin la seva correcta ventilació.

Els matalassos de mesures exactes tindran una tolerància en l’ample i en el llarg de +/- 3 cm.

Els matalassos viscoelàstics podran utilitzar-se tant amb un somier de làmines, com amb una base entapissada. Si s’utilitzen un altre tipus de suports com a banyeres, tatamis, o qualsevol altra s’haurà de cuidar al màxim la ventilació d’aquests, ja que sobre aquestes superfícies s’impedeix la correcta ventilació del matalàs i poden aparèixer taques d’humitat que no seran cobertes per la garantia.

La garantia dels nostres matalassos quedarà anul·lada si el suport utilitzat és un somier de molls, ja que no és compatible amb els nostres productes.

Anul·lació de comandes.

Natural Vida t’informa que podràs anul·lar la comanda abans que aquest surti de les nostres instal·lacions ateses les següents condicions:

Si la comanda s’anul·la sense que estigui fabricat i per tant Natural Vida no ha incorregut en cap despesa, se t’abonarà l’import satisfet, en el cas d’haver pagat tot o part d’aquest. O s’anul·larà la comanda sense cap abonament en els casos en els quals no hagis realitzat cap desemborsament de diners.

Si la teva comanda ha estat anul·lat i Natural Vida ja l’ha fabricat, t’abonarem l’import menys els teixits utilitzats en la seva fabricació. Recorda que tenim productes de termini de lliurament molt curt entre 24/48horas que han de ser anul·lats de manera ràpida, ja que es fabriquen de forma express per a poder complir amb els nostres terminis de lliurament.

Si la teva comanda ha estat enviat i tu no vols rebre’l, a més dels teixits utilitzats en la seva fabricació, se’t podran repercutir les despeses ocasionades per l’enviament de la mercaderia i retorn per rebuig d’aquesta.

Natural Vida t’informa que tot això serà aplicable sempre que el client sàpiga que Natural Vida de manera inequívoca ha hagut de tenir fabricat el producte per a complir amb els seus terminis de lliurament. D’una altra manera Natural Vida abonarà la comanda per complet al client.

Cobertura de la garantia

Per a reclamar sobre possibles defectes en un producte coberts per la garantia, haurà d’adjuntar-se la factura original de compra. A més, Natural Vida podrà sol·licitar-te fotos, vídeos, o altres suports gràfics que permetin l’estudi del producte. Sent així Natural Vida es compromet a:

Reparar o substituir qualsevol de les parts danyades del producte sense cap càrrec, sempre que es tracti de defectes de fabricació.

La decisió de reparar o de substituir els productes defectuosos, serà presa per Natural Vida, com a professional, i atesa la naturalesa de cada producte.

No s’inclou en la nostra garantia

Els defectes per ús inadequat, mal emmagatzematge, brutícia, ús de la força, danys per aigua o foc, càrregues excessives, humitat o taques en el matalàs, utilització de productes químics, o reparacions efectuades per terceres persones.

Utilització del matalàs sense una base adequada, deformada o en males condicions.

Forats, taques en el teixit, fils solts, o altres imperfeccions similars, que no siguin reclamades i documentades en el moment del lliurament, o dins de les 24hrs següents a la seva recepció.

Les toleràncies respecte a les mesures de llarg, ample, i gruix que admetran variacions de +/-3 cm. No acceptarem devolucions per lleugeres variacions de mesura.

Des de l’inici de l’ús del matalàs es produeix un assentament normal de les capes internes que oscil·la en un 20% ( norma UNE-EN 1334:1996). Aquesta circumstància totalment normal, no dóna dret a reparació o a cap compensació.

Normes d’ús

Els matalassos de làtex, viscoelàstica, o espumaciones són susceptibles de ser doblegats i enrotllats, sense que això perjudiqui en absolut les qualitats, característiques o prestacions d’aquests. Has d’obrir-los l’endemà de la seva recepció. Natural Vida no es farà responsable si no se segueix aquesta premissa de cap mal o canvi en les característiques del producte.

No saltar o posar-se dempeus sobre el matalàs.

Doblegar les cantonades del matalàs pot resultar perjudicial en matalassos que no són susceptibles d’enrotllar-se

Una base en males condicions danyarà el teu matalàs.

És aconsellable mantenir net i protegit el matalàs de la humitat i agents externs amb una funda.

És important i recomanable la utilització d’una base, somier o canapè de la mateixa casa i de la mateixa mesura que el matalàs.

És convenient canviar de posició el matalàs una vegada al mes, girant de cap a peus i de cap a peus (en aquells matalassos que es pugui fer). Els matalassos de làtex deuran a més girar-se de dalt a baix i de baix a dalt. No realitzar aquesta acció en els matalassos de viscoelàstica a una cara. Recomanem aquesta pràctica per a usar tota la base del matalàs en el descans.

Virus i atacs informàtics.

Has de realitzar un bon ús d’aquesta pàgina web, per la qual cosa no podràs introduir de manera intencionada virus, troians, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material perjudicial o nociu.

No tractaràs de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web o al servidor en el qual es trobi. Et compromets a no atacar aquesta pàgina web per cap mètode.

L’incompliment d’aquest apartat pot portar aparellada infraccions tipificades en la normativa aplicable. Natural Vida informarà les autoritats pertinents en cas de produir-se qualsevol atac per a poder descobrir la identitat de l’atacant. En cas d’incompliment d’aquesta clàusula deixaràs d’estar autoritzat per a l’ús d’aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol mal que resulti d’un atac informàtic, virus o denegació de servei que pugui afectar el teu ordinador.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, les «Notificacions») per part de l’usuari a NATURAL VIDA 2002, S.L. es consideraran eficaces i realitzades, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de la següent forma:

Enviament per correu postal a la següent adreça:

Natural Vida 2002, S.L. Cl.Constitució, 30, baixos. 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)

Totes les Notificacions per part Natural Vida a l’usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin d’alguna de les següents maneres:

Enviament per correu postal al domicili de l’usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Natural Vida 2002, S.L.

Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l’usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que Natural Vida 2002, S.L. presti a l’usuari;

Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement Natural Vida 2002, S.L.

Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de Natural Vida 2002, S.L.. a l’usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï Natural Vida 2002, S.L.. a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquest efecte, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Natural Vida 2002 S.L. tots els canvis relatius a les dades de notificació.

Protecció de dades

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement al que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

Modificacions.

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concreta, per la qual cosa l’accés i utilització de la Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

Legislació aplicable.

Els termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).

Les parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució o interpretació del present avís legal o les condicions generals, sigui resolta mitjançant arbitratge de dret, i en modalitat no presencial, acceptant el procediment establert pel fur espanyol, i pel qual es regirà l’arbitratge concertat entre elles.

Abrir chat
1
💬 ¿En qué te podemos ayudar?
Hola! Bienvenido a Natural Vida
¿En qué podemos ayudarte?